Årsstämma 2024

07 maj 2024

Addnode Group Aktiebolag (publ) håller årsstämma tisdagen den 7 maj 2024 klockan 18.00 på Norra Stationsgatan 93, Stockholm. Insläpp sker från klockan 17.30.

Aktieägare kan delta i årsstämman genom att närvara i stämmolokalen eller genom förhandsröstning (poströstning). Mer information om hur och när anmälan och rösträttsregistrering av förvaltarregistrerade aktier ska ske finns i kallelse nedan.

Frågor rörande förfarandet för anmälan och förhandsröstning hänvisas till Euroclear, GeneralMeetingService@euroclear.com, eller per telefon 08-402 92 19 vardagar kl 9:00-16:00.

Länk för anmälan samt elektronisk förhandsröstning med BankID: https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy.

Aktieägares rätt att få ärende behandlat vid årsstämma

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman kan skicka begäran till bolaget under adress Addnode Group Aktiebolag, “Årsstämma”, Hudiksvallsgatan 4B, 113 30 Stockholm. Det går också bra att skicka begäran om att få ett ärende behandlat per e-post till adressen bolagsstamma@addnodegroup.com. Begäran måste ha inkommit senast sju veckor före stämman för att kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning.