Aktiekapitalets utveckling

ÅrTransaktionAntal aktier efter transaktionTotalt aktiekapital efter transaction, SEK
2000Nyemission – vid lösen av optionsprogram till medarbetare2 752 1841 376 092
2000Apportemission – för GCI Interactive Europe AB2 823 5181 411 759
2000Split 5:114 117 5901 411 759
2000Ny- och apportemissioner för de bolag som förvärvades under 200018 766 8171 876 681
2000Nyemission i samband med breddning av ägande21 266 8172 126 681
2000Indragning av aktier/nedsättning av aktiekapital18 365 6261 836 562
2002Fondemission i samband med ändring av aktiens kvotvärde18 365 6262 203 875
2003Apportemission vid förvärv av 100 % i Teknik i Media Sv AB477 029 24457 243 509
2003Apportemission vid förvärv av 97 % i Cartesia Info. Teknik AB757 023 70090 842 844
2003Sammanläggning av aktier 1:1007 570 23790 842 844
2003Apportemission – förvärv av 74,85 % i Mogul Holding AB8 493 512101 922 144
2003Apportemission – förvärv av 15,3 % i Mogul Holding AB och 1,9 % iCartesia Informationsteknik AB8 728 013104 736 156
2004Apportemission – förvärv av 100 % av Technia Holding AB17 227 984206 735 808
2005Apportemission – förvärv av 100 % av CAD-Quality i Sverige AB ochCAD-Quality AS21 227 984254 735 808
2006Apportemission – förvärv av 100 % av Ida Infront AB22 427 984269 135 808
2008Apportemission – Dellikvid vid förvärv av Strand Interconnect AB23 550 698282 608 376
2009Apportemission – Dellikvid vid förvärv av Strand Interconnect AB23 645 40828 3 74 4 896
2010Apportemission – Dellikvid vid förvärv av 100 % av Decerno AB,
Tekis AB och Mittbygge AB
28 145 408337 744 896
2011Nyemission avseende aktiesparprogram28 819 632345 835 584
2013Apportemission – Dellikvid vid förvärv av 100 % av Abou AB28 916 740347 000 880
2013Apportemission – Dellikvid vid förvärv av 100 % av Joint Collaboration AS30 088 517361 062 204
2015Apportemission – Dellikvid vid förvärv av 100 % av Transcat GmbH30 427 256365 127 072
2018Nyemission33 427 256401 127 072