Årsstämma

Aktieägares rätt att få ärende behandlat vid årsstämma

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman kan skicka begäran till bolaget under adress Addnode Group Aktiebolag, “Årsstämma”, Norra Stationsgatan 93, 113 34 Stockholm. Det går också bra att skicka begäran om att få ett ärende behandlat per e-post till adressen info@addnodegroup.com. Begäran måste ha inkommit senast sju veckor före stämman för att kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning.