Investerare

Q4 2023
 • Tillväxt nettoomsättning Q4 2023 jämfört med Q4 2022

  16 %
 • Justerad EBITA-marginal Q4 2023

  9.7 %
 • Andel återkommande intäkter Q4 2023

  70 %
Vår andel

STO: ANOD-B

Senaste rapporten
02 februari, 2024

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2023

TILLVÄXT SAMT STABILT RESULTAT OCH KASSAFLÖDE

“Under 2023 har vi fortsatt investera i nya bolag, programvaror och medarbetare. Dessutom har vi genomfört effektiviseringar och sammanslagningar av verksamheter för att stärka vår position. Styrkan i våra bolag, deras förmåga att agera snabbt i en föränderlig värld och Addnode Groups goda finansiella ställning ger ett bra utgångsläge för ett fortsatt uthålligt värdeskapande.”

Johan Andersson
Vd och koncernchef

Se alla rapporter

Senaste pressmeddelanden
och kommande evenemang

 • 25
  apr.
  2024

  Delårsrapport för första kvartalet 2024

 • 07
  maj.
  2024

  Årsstämma 2024

Investerarkonferens hos Redeye

Johan Andersson, VD, presenterar på Redeyes investerarkonferens ”Redeye Serial Acquirers Conference 2024”. Presentationen är på engelska.

VD tal årsstämman 2023

VD Johan Anderssons tal från årsstämman 2023.

Vill du veta mer? Kontakta oss.

 • Christina Rinman

  Head of Corporate Communication and Sustainability

  +46 (0) 709 711 213

  E-post