Analytiker

Addnode Groups bevakas löpande av analysfirmorna ABG, Handelsbanken, Redeye, SEB och Carnegie.

ABG
Daniel Thorsson, analytiker
daniel.thorsson@abgse.se

Handelsbanken
Daniel Djurberg, analytiker
daniel.djurberg@handelsbanken.se

Redeye*
Fredrik Nilsson, analytiker
fredrik.nilsson@redeye.se

SEB
Erik Larsson, analytiker
erik.larsson@seb.se

Carnegie
Mikael Laséen, analytiker
mikael.laseen@carnegie.se

*Redeyes analysgaranti innebär att de på uppdrag av och mot en ersättning från Addnode Group genomför löpande analyser i samband med att delårsrapporterna publiceras. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är ej beroende av innehållet i analysen. Läs mer om Addnode Group på Redeyes hemsida.