Finansiella data

Ladda ner finansiella data (XLSX)

Kvartalsvis

Årsvis

Kvartalsvis

Årsvis

Kvartalsvis

Årsvis

Kvartalsvis

Årsvis

Kvartalsvis

Årsvis

EBITA PER DIVISION Q2 2024

Nettoomsättning PER DIVISION Q2 2024

Nettoomsättning per geografi Q2 2024

Nettoomsättning per kategori Q2 2024