Bolagstyrning

VD tal Årsstämman 2023

VD Johan Anderssons tal från årsstämman 2023.