Utdelning och totalavkastning

Utdelningspolicyn justerades i början av 2023 från det tidigare målet att minst 50 procent av koncernens resultat efter skatt skall delas ut till aktieägarna, till det nya målet att 30–50 procent av koncernens resultat efter skatt ska delas ut, förutsatt att likviditet och finansiell ställning är tillräcklig för att driva och utveckla verksamheten. 

Den 4 Maj 2023, beslutade årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, att vinsten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras så att 1,00 krona per aktie delas ut till aktieägarna, vilket motsvarar en utdelning om totalt 133 498 232 kronor, och att resterande tillgängliga vinstmedel om 806 299 094 kronor balanseras i ny räkning.

Utdelningshistorik

Totalavkastning