Valberedning

Valberedningen väljs av Addnode Groups senaste årsstämma. Medlemmarna i valberedningen sitter kvar ända tills nästa årsstämma äger rum.