Revisorer

PricewaterhouseCoopers AB

Vid årstämman 2023 omvaldes det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. PricewaterhouseCoopers AB kommer att utse Anna Rosendal till huvudansvarig revisor.

Anna Rosendals övriga revisionsuppdrag är: Indutrade AB (publ.), Nobia AB (publ.) och Sdiptech Group AB (publ.).