Årsstämma 2020

07 maj 2020

Addnode Group Aktiebolag (publ), 556291-3185, har kallat till årsstämma som äger rum torsdagen den 7 maj 2020, kl. 18.00 på Westmanska Palatset, Holländargatan 17 i Stockholm. Insläpp sker från kl. 17.45.

VIKTIG INFORMATION MED ANLEDNING AV COVID-19 (CORONAVIRUSET) 

För aktieägare som känner sig oroliga för smittspridning med anledning av det nya coronaviruset vill Addnode Group understryka möjligheten att inte närvara personligen vid årsstämman utan att istället delta via ombud. Motsvarande möjlighet rekommenderar Addnode Group även för personer som känner sig sjuka, ingår i någon riskgrupp eller personer som har befunnit sig i ett område med smittspridning eller som har varit i nära kontakt med någon som är smittad med det nya coronaviruset. Detta för att undvika ytterligare smittspridning.

Årsstämman kommer hållas så effektiv och kort som möjligt genom att VD-anförande och den allmänna frågestunden kommer att vara begränsad. Ingen förtäring kommer bjudas på före eller efter stämman. Deltagande av bolagsledningen, bolagets styrelse och övriga närvarande som inte är aktieägare kommer att begränsas. PPT-presentationen från VD-anförandet kommer att läggas upp på hemsidan efter årsstämman.

RÄTT ATT DELTA I STÄMMAN

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som:

– dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 30 april 2020

– dels har anmält sitt deltagande i stämman senast torsdagen den 30 april 2020

ANMÄLAN

Anmälan kan ske på följande sätt:

– online genom att klicka på länken här

– per telefon 08-402 92 19 vardagar mellan kl. 10.00 och 16.00, eller

– skriftligen per post till bolaget under adress:
Addnode Group AB (publ)
Årsstämma
c/o Euroclear Sweden
Box 191
101 23 Stockholm

Vid anmälan ska uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. För anmälan av biträden (högst två) gäller anmälningsförfarande enligt ovan. Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att skicka fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar i god tid före stämman till bolaget på ovanstående adress. Fullmaktsformulär finns nedan under ”Dokument”.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden i eget namn. Sådan omregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd torsdagen den 30 april 2020, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

För mer information om rätt att delta och rösta vid årsstämman se kallelsen.

Se här för information om behandling av personuppgifter.

FRÅGOR TILL STÄMMAN

Aktieägare är på vanligt sätt välkomna att ställa frågor under årsstämman. För att underlätta besvarandet av frågor som avses ställas på stämman får frågorna gärna sändas in i förväg till bolaget under adress Addnode Group Aktiebolag, “Årsstämma”, Hudiksvallsgatan 4B, 113 30 Stockholm.