Årsstämma 2011

04 maj 2011

Ärenden och frågor på stämman
Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslaget till Addnodes styrelseordförande på adress:

Addnode AB
Att: Styrelseordföranden
Hudiksvallsgatan 4
113 30 Stockholm

Aktieägare som önskar lämna förslag till Addnodes valberedning kan göra det via e-post till: jonas.gejer@technia.com eller med brev till adressen:

Addnode AB
Att: Valberedningen
Hudiksvallsgatan 4
113 30 Stockholm

Med anledning av planerad tidpunkt för offentliggörande av kallelse till årsstämman, skall förslag för att kunna tas in i kallelsen och därmed tas med på årsstämmans dagordning ha inkommit till bolaget respektive valberedningen senast den 14 mars 2011.

Aktieägare är på vanligt sätt välkomna att ställa frågor under årsstämman. För att underlätta besvarandet av frågor som avses ställas på stämman får frågorna gärna sändas in i förväg till bolaget via e-post: info@addnode.com