Process Management

Division Process Management är en ledande leverantör av programvaror och tjänster till offentlig sektor. Med hjälp av automatisering och digitalt handläggarstöd bidrar lösningarna till smidigare dokumenthantering, förenklad administration och kvalitetssäkrade processer i kontakten mellan myndigheter och medborgare.

Divisionens lösningar används främst av offentlig sektor i Sverige, men det finns en växande verksamhet i Norge och divisionen hjälper även bolag inom privat industri att ta tillvara digitaliseringens möjligheter i sina processer.

Under året har flera förvärv gjorts inom divisionen och idag bedrivs verksamheten i dotterbolagen Adtollo, Arkiva, Canella, Decerno, EssVision, Evitbe, Forsler & Stjerna, Ida Infront, InPort, Kompanion, Mittbygge, Sokigo, Stamford och Voice Provider.

pm nettoomsättning

Erbjudande

Process Managements produktportfölj är svaret på en efterfrågan som vi har sett på marknaden under lång tid. Divisionen utvecklar lösningar med medborgarens och kundens behov i centrum. Genom god verksamhetskännedom och kunskap om direktiv, lagar och regelverk kan vi snabbt och effektivt starta projekt och utveckla programvaror och system i nära samarbete med våra kunder.

I erbjudandet ingår programvaror och tjänster inom områden som:

  • Dokument- och ärendehantering
  • Verksamhetsplanering och beslutsstöd
  • E-arkivering
  • Digitala tjänster för medborgarservice
  • Geografiska informationssystem.

Kunder

Bland kunderna finns ett stort antal svenska och norska myndigheter och verksamheter, däribland 285 av Sveriges 290 kommuner samt privata bolag inom såväl finanssektorn som energi-, verkstads- och skogsindustrin.

Några exempel på divisionens kunder är: Coop, Exportkreditnämnden, Fastighetsbyrån, Försäkringskassan, Göteborgs Stad, Malmö Stad, Norrköpings Kommun, Norsk Reiselivsforum, Polismyndigheten och Riksantikvarieämbetet.

Konkurrensbild

Det finns i dag ingen huvudkonkurrent till divisionens samlade erbjudande. Exempel på konkurrerande bolag med delvis liknande produkter och tjänster är CGI, Tieto, Esri S-Group, Visma och Formpipe. Till konkurrensfördelarna hör ett brett produktutbud i kombination med lång leveranserfarenhet av systemlösningar till offentlig sektor.

pm ebita
pm nyckeltal