Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2022

15 juli 2022, 10:30 CEST Regulatorisk

STARK UTVECKLING I SAMTLIGA DIVISIONER

SAMMANFATTNING AV DET ANDRA KVARTALET, APRIL – JUNI 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 49 procent till 1 489 (1 002) MSEK, varav 14 procent organiskt. Den valutajusterade organiska tillväxten uppgick till 11 procent.
 • EBITA ökade till 154 (98) MSEK och EBITA-marginalen ökade till 10,3 (9,8) procent.
 • Rörelseresultatet ökade till 101 (59) MSEK och rörelsemarginalen ökade till 6,8 (5,9) procent.
 • Periodens resultat ökade till 70 (40) MSEK.
 • Resultat per aktie ökade till 0,52 (0,30*) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 122 (51) MSEK.
 • Aktiesplit om 4:1 genomförd i maj 2022.
 • Förvärv av norska Decisive AS med en nettoomsättning på cirka 57 MSEK.
 • Revolverande kreditfacilitet om 1 600 MSEK förlängd med ett år till juni 2025.
 • Styrelsen beslutade, med stöd av årsstämmans bemyndigande, att återköpa högst 230 000 egna B-aktier.

* Med anledning av aktiespliten 4:1, som genomfördes i maj 2022, har historiska nyckeltal som baseras på antal aktier räknats om.

SAMMANFATTNING AV VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.
Relaterat
Dokument

Vill du veta mer? Kontakta oss.

 • Christina Rinman

  Head of Corporate Communication and Sustainability

  +46 (0) 709 711 213

  E-post