Delårsrapport 1 januari — 31 mars 2024

25 april 2024, 07:30 CEST Regulatorisk

TILLVÄXT, RESULTATFÖRBÄTTRING OCH ETT STARKT KASSAFLÖDE
» Vi inleder 2024 med 22 procent tillväxt. En starkare marknad i USA, förvärvet av Team D3 och kostnadseffektiviseringar har bidragit till att vinsten per aktie har ökat med 15 procent. Vi kommer fortsatt att driva både det dagliga förbättringsarbetet samtidigt som vi investerar i nya digitala lösningar och förvärv. «
Johan Andersson
Vd och koncernchef

Sammanfattning av det första kvartalet, januari–mars 2024

 • Nettoomsättningen ökade med 22 procent till 2 409 (1 972) MSEK, varav 1 procent organiskt. Den valutajusterade organiska tillväxten uppgick till 0 procent.
 • Bruttoresultatet ökade till 1 101 (941) MSEK och bruttomarginalen uppgick till 45,7 (47,7) procent.
 • EBITA ökade till 253 (202) MSEK och EBITA-marginalen uppgick till 10,5 (10,2) procent.
 • Rörelseresultatet ökade till 187 (149) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 7,8 (7,6) procent.
 • Periodens resultat ökade till 120 (104) MSEK.
 • Resultat per aktie ökade till 0,90 (0,78) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 381 (269) MSEK.
 • Samgående av systerbolagen Sokigo och S-GROUP Solutions.
 • Förvärv av Efficture till det nyligen etablerade bolaget Icebound.
 • Förvärv av Jetas Quality Systems.
 • Förvärv av Optimec.

Händelser efter periodens utgång

 • Jonas Gejer, VP Business Development, lämnar sin roll.
Relaterat
Dokument

Vill du veta mer? Kontakta oss.

 • Christina Rinman

  Head of Corporate Communication and Sustainability

  +46 (0) 709 711 213

  E-post