Årsstämma 2012

03 maj 2012

Ärenden och frågor på stämman
Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslaget till Addnodes styrelseordförande på adress:

Addnode AB
Att: Styrelseordföranden
Hudiksvallsgatan 4
113 30 Stockholm

Aktieägare som önskar lämna förslag till Addnodes valberedning kan göra det via e-post till: wilhelm.arnor@decerno.se or by letter to the following address:

Addnode AB
Nomination Committee
Hudiksvallsgatan 4
SE-113 30 Stockholm
SWEDEN

Due to the planned schedule for the publication of the Notice of the Annual General Meeting, proposals for inclusion in the Notice and in the Agenda for the Annual General Meeting must arrive at the company and the Nomination Committee not later than March 14, 2012.

In the customary manner, shareholders are welcome to ask questions during the Annual General Meeting. To facilitate responses at the Annual General Meeting, it would be appreciated if questions are submitted in advance to the company by e-mail at: info@addnode.com