Delårsrapport 1 januari - 30 september 2022

28 oktober 2022, 08:30 CEST Regulatorisk

PLATTFORM FÖR TILLVÄXT

SAMMANFATTNING AV DET TREDJE KVARTALET, JULI–SEPTEMBER 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 75 procent till 1 624 (925) MSEK, varav 27 procent organiskt. Den valutajusterade organiska tillväxten uppgick till 23 procent.
 • EBITA ökade till 194 (108) MSEK och EBITA-marginalen ökade till 11,9 (11,7) procent.
 • Rörelseresultatet ökade till 143 (67) MSEK och rörelsemarginalen ökade till 8,8 (7,2) procent.
 • Periodens resultat ökade till 103 (49) MSEK.
 • Resultat per aktie ökade till 0,77 (0,36) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 89 (-21) MSEK.

SAMMANFATTNING AV VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Förändring i koncernledningens sammansättning.
 • Förvärv av verksamheten i JBL Technologies i USA med en nettoomsättning på 15 MSEK.
Relaterat
Dokument

Vill du veta mer? Kontakta oss.

 • Christina Rinman

  Head of Corporate Communication and Sustainability

  +46 (0) 709 711 213

  E-post