Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2014

18 juli 2014, 11:10 CEST
10% growth in both the second quarter and first half-year, with improved margins

Sammanfattning av andra kvartalet, april – juni 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 371,3 (337,9) MSEK, en tillväxt med 10 procent.
 • EBITA ökade till 27,3 (19,5) MSEK, en EBITA-marginal på 7,4 (5,8) procent.
 • Rörelseresultatet ökade till 18,5 (13,9) MSEK, en rörelsemarginal på 5,0 (4,1) procent.
 • Resultatet efter skatt ökade till 14,4 (9,9) MSEK.
 • Resultatet per aktie efter utspädning ökade till 0,49 (0,35) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 13,9 (20,2) MSEK.
 • Förvärvet av Symetri i Storbritannien med en årlig nettoomsättning på cirka 80 MSEK har fullföljts.

Sammanfattning av första halvåret, januari – juni 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 782,7 (708,6) MSEK, en tillväxt med 10 procent.
 • EBITA ökade till 61,6 (48,1) MSEK, en EBITA-marginal på 7,9 (6,8) procent.
 • Rörelseresultatet ökade till 44,9 (37,2) MSEK, en rörelsemarginal på 5,7 (5,2) procent.
 • Resultatet efter skatt ökade till 33,6 (28,0) MSEK.
 • Resultatet per aktie efter utspädning ökade till 1,13 (0,99) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 85,7 (65,8) MSEK.

Koncernchefens kommentar
Ökad försäljning, förbättrade marginaler och en ny marknad
Vi har en tillväxt i andra kvartalet på tio procent, vi förbättrar våra marginaler och vi har öppnat upp en ny geografisk marknad genom förvärvet av Symetri i Storbritannien.
Marknaden är alltjämt avvaktande, men efterfrågan är ändå stabil på de flesta områden. Det rådande makroekonomiska läget leder till en viss försiktighet i investeringsviljan hos våra kunder i mer kapitalintensiva industrier som olja&gas, maritim industri och byggsektorn. Som ett resultat av detta har orderingången i affärsområde Design Management varit något svagare.
Trots detta har vi en tillväxt som är både organisk och från tidigare genomförda förvärv. Vi gör sammantaget många bra affärer och har en god underliggande verksamhet stärkt av att andelen återkommande intäkter från support- och underhållsavtal samt SaaS-lösningar ökar.
Lönsamhetsförbättringen är ett resultat av ökad försäljning samt effektiviseringar och kostnadsanpassningar i verksamheten, framförallt i affärsområdena PLM och Content Management.
Vi fortsätter att exekvera vår strategi, där vi bygger sten för sten inom våra utvalda verksamhetsområden. Förvärvet av Symetri är i linje med vår strategi där vi växer ett befintligt verksamhetsområde på en ny geografisk marknad. Vi är i full färd med att överföra vår produktportfölj, vårt tjänsteutbud och våra säljmodeller för kunder med global verksamhet. Med Symetri får vi nu fotfäste på en marknad som förväntas vara en av Europas snabbast växande ekonomier under 2014. 
Staffan Hanstorp, VD och koncernchef
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Addnode Group skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juli 2014 klockan 11.10. 

Relaterat
Dokument

Vill du veta mer? Kontakta oss.

 • Christina Rinman

  Head of Corporate Communication and Sustainability

  +46 (0) 709 711 213

  E-post