Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2022

03 februari 2023, 08:30 CET Regulatorisk

ADDNODE GROUPS TILLVÄXTSTRATEGI SKAPAR VÄRDEN

SAMMANFATTNING AV DET FJÄRDE KVARTALET, OKTOBER–DECEMBER 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 60 procent till 1 786 (1 114) MSEK, varav 18 procent organiskt. Den valutajusterade organiska tillväxten uppgick till 13 procent.
 • EBITA ökade till 200 (148) MSEK och EBITA-marginalen uppgick till 11,2 (13,3) procent.
 • Rörelseresultatet ökade till 149 (106) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 8,3 (9,5) procent.
 • Periodens resultat ökade till 103 (80) MSEK.
 • Resultat per aktie ökade till 0,77 (0,60) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 261 (257) MSEK.
 • Elisabeth Forslin utsedd till Head of M&A.
 • Förvärv av verksamheten JBL Technologies i USA med en nettoomsättning på 15 MSEK.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,00 (0,75) SEK per aktie.

SAMMANFATTNING AV VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Förvärv av svenska FAST2 Affärssystem med en nettoomsättning på cirka 80 MSEK.
 • Addnode Group flyttades upp till Large Cap segmentet på Nasdaq Stockholm.
 • Styrelsen har beslutat att justera utdelningspolicyn till 30-50% av koncernens resultat efter skatt.
Relaterat
Dokument

Vill du veta mer? Kontakta oss.

 • Christina Rinman

  Head of Corporate Communication and Sustainability

  +46 (0) 709 711 213

  E-post