Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2016

07 februari 2017, 08:30 CET
STOCKHOLM, 7 FEBRUARI, 2017

Sammanfattning av det fjärde kvartalet, oktober – december 2016

 • Nettoomsättningen ökade till 658,7 (614,4) MSEK, en tillväxt med 7 procent.
 • EBITA uppgick till 63,4 (69,5) MSEK, en EBITA-marginal på 9,6 (11,3) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 47,6 (58,0) MSEK, en rörelsemarginal på 7,2 (9,4) procent.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 36,8 (45,5) MSEK.
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 1,21 (1,50) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 72,9 (98,0) MSEK.

Sammanfattning av tolvmånadersperioden, januari – december 2016

 • Nettoomsättningen ökade till 2 195,0 (1 900,8) MSEK, en tillväxt med 15 procent.
 • EBITA ökade till 170,6 (168,0) MSEK, en EBITA-marginal på 7,8 (8,8) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 113,7 (126,0) MSEK, en rörelsemarginal på 5,2 (6,6) procent.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 82,3 (95,5) MSEK.
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 2,71 (3,18) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 157,7 (143,8) MSEK.

Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet, oktober – december 2016

 • Avtal med tågtillverkaren Stadler.
 • Johan Andersson ny VD från årsstämman 2017 och Staffan Hanstorp föreslagen till ny styrelseordförande.
 • Konsolidering till tre affärsområden.
 • Förvärv av resterande aktier i bolaget bakom Kompanion.
 • Ytterligare förvärvskreditfacilitet på 200 MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Ramavtal med ordervärde 80 MSEK tecknat med Åklagarmyndigheten.
 • Addnode Group har flyttas upp från Small Cap till Mid Cap på Nasdaq Stockholm.
 • Styrelsen föreslår oförändrad utdelning med 2,25 (2,25) SEK per aktie.

Denna information är insiderinformation som Addnode Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, klockan 08.30 den 7 februari 2017.

Relaterat
Dokument

Vill du veta mer? Kontakta oss.

 • Christina Rinman

  Head of Corporate Communication and Sustainability

  +46 (0) 709 711 213

  E-post