Addnode Groups årsredovisning offentliggjord

12 april 2017, 13:30 CEST
Stockholm den 12 april, 2017

Addnode Groups årsredovisning för 2016 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.addnodegroup.com

Denna information är sådan information som Addnode Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2017 kl. 13.30 CET.

Relaterat
Dokument

Vill du veta mer? Kontakta oss.

  • Christina Rinman

    Head of Corporate Communication and Sustainability

    +46 (0) 709 711 213

    E-post