Addnode Groups årsredovisning för 2019 publicerad

03 april 2020, 14:00 CEST Regulatorisk

Addnode Groups årsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig för nedladdning på koncernens hemsida på www.addnodegroup.com.

Denna information är sådan information som Addnode Group AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 april 2020 kl.14:00 CEST.

Relaterat
Dokument

Vill du veta mer? Kontakta oss.

  • Christina Rinman

    Head of Corporate Communication and Sustainability

    +46 (0) 709 711 213

    E-post