Addnode Groups årsredovisning för 2018 publicerad

03 april 2019, 14:00 CEST Regulatorisk

Addnode Groups årsredovisning för verksamhetsåret 2018 är nu offentlig och finns tillgänglig för nedladdning på www.addnodegroup.com

Denna information är sådan information som Addnode Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 april 2019 kl. 14:00 CET.

Relaterat
Dokument

Vill du veta mer? Kontakta oss.

  • Christina Rinman

    Head of Corporate Communication and Sustainability

    +46 (0) 709 711 213

    E-post