Addnode Groups årsredovisning för 2015 publicerad

07 april 2016, 08:00 CEST
STOCKHOLM, 7 APRIL, 2016 – Addnode Groups årsredovisning för verksamhetsåret 2015 är nu offentlig och finns tillgänglig på www.addnodegroup.com

Årsredovisningen kan beställas via telefon 08-506 66 210, alternativt via e-post info@addnodegroup.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Addnode Group skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 april 2016 klockan 08.00.

Relaterat
Dokument

Vill du veta mer? Kontakta oss.

  • Christina Rinman

    Head of Corporate Communication and Sustainability

    +46 (0) 709 711 213

    E-post