Addnode Groups årsredovisning för 2014 publicerad

15 april 2015, 09:00 CEST
STOCKHOLM, 15 april 2015 – Addnode Groups årsredovisning för verksamhetsåret 2014 är nu offentlig och finns tillgänglig på www.addnodegroup.com ( http://www.addnodegroup.com )

Årsredovisningen kan beställas på 08-506 66 210 alternativt via e-post info@addnodegroup.com.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Addnode Group skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 april 2014 klockan 9.00.

Relaterat
Dokument

Vill du veta mer? Kontakta oss.

  • Christina Rinman

    Head of Corporate Communication and Sustainability

    +46 (0) 709 711 213

    E-post