Addnode Group: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2021

29 april 2021, 08:30 CEST Regulatorisk

BÄTTRE EBITA-MARGINAL OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR TILLVÄXT

SAMMANFATTNING AV DET FÖRSTA KVARTALET, JANUARI – MARS 2021

 • Nettoomsättningen minskade med 16 procent till 1 036 (1 234) MSEK, varav -17 procent organiskt.

  Den valutajusterade organiska tillväxten uppgick till -14 procent.

 • EBITA uppgick till 107 (108) MSEK och EBITA-marginalen ökade till 10,3 (8,8) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 73 (77) MSEK, en rörelsemarginal på 7,0 (6,2) procent.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 54 (57) MSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till 1,62 (1,71) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till 150 (276) MSEK.
 • Avtal tecknat om att förvärva S-GROUP Solutions AB med 144 MSEK i nettoomsättning 2020.

SAMMANFATTNING AV VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Emission av 204 802 B-aktier i samband med tillträdet av S-GROUP Solutions AB.

Denna information är sådan information som Addnode Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående personers försorg, för offentliggörande den 29 april 2021 klockan 08:30.
 

Relaterat
Dokument

Vill du veta mer? Kontakta oss.

 • Christina Rinman

  Head of Corporate Communication and Sustainability

  +46 (0) 709 711 213

  E-post