Delårsrapport 1 januari - 30 september 2023

27 oktober 2023, 08:30 CEST Regulatorisk

SVAGARE USA SKYMMER SIKTEN
“Det finns en strukturell underliggande efterfrågan för de digitala lösningar som våra bolag erbjuder som sträcker sig förbi och över konjunkturcykler. Detta är drivet av kundernas behov av digitalisering, automatisering, urbanisering och hållbarhet.”
Johan Andersson
Vd och koncernchef

SAMMANFATTNING AV DET TREDJE KVARTALET, JULI–SEPTEMBER 2023

 • Nettoomsättningen ökade med 11 procent till 1 808 (1 624) MSEK, varav -5 procent organiskt. Den valutajusterade organiska tillväxten uppgick till -9 procent.
 • EBITA minskade till 132 (194) MSEK och EBITA-marginalen uppgick till 7,3 (11,9) procent. EBITA har belastats med omstruktureringskostnader på -5 (-) MSEK. EBITA justerat för omstruktureringskostnader uppgick till 137 (194) och justerad EBITA-marginal uppgick till 7,6 (11,9) procent.
 • Rörelseresultatet minskade till 70 (143) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 3,9 (8,8) procent.
 • Periodens resultat uppgick till 35 (103) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,26 (0,77) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -139 (89) MSEK.
 • Förvärvet av Team D3 i USA slutfördes i början av juli 2023.
 • Kristina Elfström Mackintosh utsedd till CFO med tillträde i december 2023.

SAMMANFATTNING AV VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.
Relaterat
Dokument

Vill du veta mer? Kontakta oss.

 • Christina Rinman

  Head of Corporate Communication and Sustainability

  +46 (0) 709 711 213

  E-post