Addnode Group: Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2019

25 oktober 2019, 08:30 CEST Regulatorisk

TILLVÄXT OCH ÖKAT RESULTAT

SAMMANFATTNING AV DET TREDJE KVARTALET, JULI-SEPTEMBER 2019

 • Nettoomsättningen ökade till 779 (648) MSEK, en tillväxt med 20 procent varav 9 procent organiskt.

  Den valutakursjusterade organiska tillväxten uppgick till 8 procent.

 • EBITA ökade till 71 (65) MSEK, en EBITA-marginal på 9,1 (10,0) procent.

 • Rörelseresultatet ökade till 43 (40) MSEK, en rörelsemarginal på 5,5 (6,2) procent.

 • Periodens resultat ökade till 31 (28) MSEK.

 • Resultatet per aktie ökade till 0,93 (0,84) SEK.

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 32 (-61) MSEK.

 • Lotta Jarleryd utsedd till Interim CFO.

SAMMANFATTNING AV VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Utökad koncernledning med Adam Nilsson, Head of M&A and Corporate Development.

Denna information är insiderinformation som Addnode Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av de kontaktpersoner som anges nedan, klockan 08:30 den 25 oktober 2019.

Relaterat
Dokument

Vill du veta mer? Kontakta oss.

 • Christina Rinman

  Head of Corporate Communication and Sustainability

  +46 (0) 709 711 213

  E-post