Bokslutskommuniké, 1 januari - 31 december 2018

06 februari 2019, 08:30 CET

SAMMANFATTNING AV DET FJÄRDE KVARTALET, OKTOBER – DECEMBER 2018

 •  Nettoomsättningen ökade till 840 (778) MSEK, en tillväxt med 8 procent.
 •  EBITA ökade till 105 (102) MSEK, en EBITA-marginal på 12,5 (13,1) procent.
 •  Rörelseresultatet ökade till 80 (77) MSEK, en rörelsemarginal på 9,5 (9,9) procent.
 •  Resultatet efter skatt ökade till 67 (55) MSEK.
 •  Resultat per aktie ökade till 2,00 (1,81) SEK.
 •  Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 114 (65) MSEK.

SAMMANFATTNING AV VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER DET FJÄRDE KVARTALET,
OKTOBER – DECEMBER 2018

 •  Energimyndigheten samt Polismyndigheten väljer systemlösningar från Ida Infront.
 •  Addnode Group förvärvar Dassault Systèmes-partners SSA och Simuleon med 55 MSEK i nettoomsättning.

SAMMANFATTNING AV TOLVMÅNADERSPERIODEN, JANUARI – DECEMBER 2018

 •  Nettoomsättningen ökade till 2 942 (2 520) MSEK, en tillväxt med 17 procent.
 •  EBITA ökade till 298 (212) MSEK, en EBITA-marginal på 10,1 (8,4) procent.
 •  Rörelseresultatet ökade till 203 (130) MSEK, en rörelsemarginal på 6,9 (5,2) procent.
 •  Resultatet efter skatt ökade till 152 (90) MSEK.
 •  Resultat per aktie ökade till 4,75 (2,96) SEK.
 •  Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 285 (147) MSEK.

SAMMANFATTNING AV VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 •  Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 2,50 (2,25) SEK per aktie.

Denna information är insiderinformation som Addnode Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av de kontaktpersoner som anges, klockan 08:30 den 6 februari 2019.

Relaterat
Dokument

Vill du veta mer? Kontakta oss.

 • Christina Rinman

  Head of Corporate Communication and Sustainability

  +46 (0) 709 711 213

  E-post