Addnode Groups årsredovisning för 2017 publicerad

28 mars 2018, 16:30 CEST

Addnode Groups årsredovisning för verksamhetsåret 2017 är nu offentlig och finns tillgänglig för nedladdning på www.addnodegroup.com

Denna information är insiderinformation som Addnode Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges nedan, klockan 16:30 den 28 mars 2018.

Relaterat
Dokument

Vill du veta mer? Kontakta oss.

  • Christina Rinman

    Head of Corporate Communication and Sustainability

    +46 (0) 709 711 213

    E-post