Legal and Privacy Policy

JURIDISKT ANSVAR

Innehållet på denna webbplats tillhandahålls av Addnode Group AB (härefter benämnd som ”Addnode”) i syfte att ge allmän information om företaget och dess verksamhet. För Addnode är webbplatsen en viktig kanal för att distribuera information till företagets intressenter. Genom att besöka denna webbplats ger användaren sitt samtycke till nedanstående villkor. Om du som besökare inte accepterar dessa villkor, får du inte använda webbplatsen.

WEBBPLATSENS ÄNDAMÅL OCH VISSA ANSVARSFRÅGOR

Informationen på webbplatsen är generell och bör inte användas som enskilt och enda beslutsunderlag i viktiga frågor. Addnode arbetar kontinuerligt för att webbplatsens innehåll ska vara korrekt, komplett och uppdaterat. Emellertid kan dock exempelvis skrivfel, yttre påverkan och tekniska fel resultera i missledande information. Således kan Addnode inte garantera och inte ta ansvar för att informationen är korrekt, komplett och uppdaterad. Användning av webbplatsen, eller någon annan webbplats som länkats vidare till, sker på egen risk. Besökaren är ensam ansvarig för eventuell påverkan på dennes datasystem eller förlust av data som orsakas användningen.

Informationen på webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick utan någon uttalad eller underförstådd garanti av något slag. Addnode och dess dotterbolag friskriver sig från ansvar för alla skador som kan uppkomma vid användandet av, eller till följd av oförmåga att använda, informationen på denna webbplats eller på webbplats som länkats vidare till från denna webbplats.

Webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser, varav några hanteras av tredje part. Addnode ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser och inte heller för produkter eller tjänster som erbjuds på andra webbplatser. Addnode uppmanar besökaren att uppmärksamma när denne lämnar webbplatsen och att läsa de regler som gäller för varje ny webbplats.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Addnode har rätt att använda den information och personliga data som lämnas på webbplatsen för de ändamål som besökaren har begärt, till exempel för att tillhandahålla beställda tjänster för distribution av information.

Besökare som önskar få viss information distribuerad till sig efterfrågas kontaktuppgifter som behövs för att utföra distributionstjänsten, till exempel adress eller e-postadress. I övrigt används e-postadressen inte till att skicka annan, oönskad information.

E-postutskick hanteras av Modular Finance AB på uppdrag av Addnode. Ingen utanför Addnode eller Modular Finance AB kommer att ha tillgång till besökarnas personuppgifter.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Addnode och dess dotterbolag ägar innehållet på denna webbplats. Addnode innehar upphovsrättsligt och annat immaterialrättsligt skydd avseende webbplatsen och dess innehåll utifrån svensk och internationell lagstiftning. Alla firmanamn, logotyper och varumärken på webbplatsen ägs av Addnode, dess dotterbolag, licenshållare eller samarbetspartners.

Addnodes immateriella rättigheter får endast användas i enlighet med tillståndet som ges genom webbpolicyn, eller efter skriftligt tillstånd från Addnode. Obehörig användning eller distribution av innehållet på webbplatsen kan bryta mot copyright-, varumärkes- och/eller annan svensk eller utländsk lagstiftning och kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

Besökare har rätt att läsa, kopiera och skriva ut innehållet på denna webbplats för privat icke-kommersiellt bruk, förutsatt att copyrightuppgifter eller annat meddelande som finns på informationen inte tas bort. All användning för kommersiella syften är förbjuden. Innehållet får inte ändras, sändas vidare, återskapas eller publiceras utan föregående skriftligt godkännande från Addnode. Media har dock rätt att kostnadsfritt använda material från media galleriet samt pressmeddelanden, förutsatt att källan för informationen anges, för redaktionella ändamål utan vidare godkännande. 

Alla länkar till webbplatsen ska vara till förstasidan om inget annat överenskommits. När länkning sker ska allt material från webbplatsen öppnas i ett eget fönster och ska ej presenteras i samband med varumärke eller logotyp från annan webbplats. 

ÖVRIGT

Addnode har rätt att revidera webbpolicyn när som helst och efter eget gottfinnande. Addnode förbehåller sig även rätten att när som helst ändra innehållet på webbplatsen.