Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2018

26 april 2018, 08:30 CEST

TILLVÄXT, ÖKAT RESULTAT OCH STARKT KASSAFLÖDE I Q1

SAMMANFATTNING AV DET FÖRSTA KVARTALET, JANUARI – MARS 2018

 •  Nettoomsättningen ökade till 737 (619) MSEK, en tillväxt med 19 procent.
 •  EBITA ökade till 66 (52) MSEK, en EBITA-marginal på 9,0 (8,4) procent.
 •  Rörelseresultatet ökade till 44 (35) MSEK, en rörelsemarginal på 6,0 (5,7) procent.
 •  Resultatet efter skatt ökade till 29 (26) MSEK.
 •  Resultatet per aktie efter utspädning ökade till 0,95 (0,85) SEK.
 •  Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 205 (180) MSEK.

SAMMANFATTNING AV VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER DET FÖRSTA KVARTALET, JANUARI – MARS 2018

 •  Förvärv av CAD- och PDM-bolaget MCAD.
 •  Förvärv av programvarubolaget InPORT.
 •  Styrelsen föreslår oförändrad utdelning med 2,25 (2,25) SEK per aktie.
 •  Stockholms stad väljer Addnode Groups lösning för fastighetsförvaltning.

Denna information är insiderinformation som Addnode Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges nedan, klockan 08:30 den 26 april 2018.

Relaterat
Dokument

Vill du veta mer? Kontakta oss.

 • Christina Rinman

  Head of Corporate Communication and Sustainability

  +46 (0) 709 711 213

  E-post