Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2017

27 april 2017, 08:30 CEST

SAMMANFATTNING AV DET FÖRSTA KVARTALET, JANUARI – MARS 2017

 • Nettoomsättningen ökade till 620,7 (540,8) MSEK, en tillväxt med 15 procent.
 • EBITA ökade till 53,6 (30,6) MSEK, en EBITA-marginal på 8,6 (5,7) procent.
 • Rörelseresultatet ökade till 36,8 (18,2) MSEK, en rörelsemarginal på 5,9 (3,4) procent.
 • Resultatet efter skatt ökade till 27,1 (12,7) MSEK.
 • Resultatet per aktie efter utspädning ökade till 0,89 (0,42) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 179,5 (150,2) MSEK.

SAMMANFATTNING AV VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER DET FÖRSTA KVARTALET, JANUARI – MARS 2017

 • Ramavtal med ordervärde 80 MSEK tecknat med Åklagarmyndigheten.
 • Förvärv av nederländska infostrait.
 • Styrelsen föreslår oförändrad utdelning med 2,25 (2,25) SEK per aktie.
 • Helena Nathhorst blivande CFO för Addnode Group.
 • Addnode Group har flyttats upp från Small Cap till Mid Cap på Nasdaq Stockholm. 

Denna information är insiderinformation som Addnode Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges nedan, klockan 08.30 den 27 april 2017.

Relaterat
Dokument

Vill du veta mer? Kontakta oss.

 • Christina Rinman

  Head of Corporate Communication and Sustainability

  +46 (0) 709 711 213

  E-post