Delårsrapport - 1 januari - 30 september 2015

23 oktober 2015, 09:25 CEST
STOCKHOLM, 23 oktober 2015 – Strategiskt förvärv och 32% tillväxt med starkt resultat i Q3

Sammanfattning av tredje kvartalet, juli – september 2015

 •        Nettoomsättningen uppgick till 467,3 (354,5) MSEK, en tillväxt med 32 procent.
 •        EBITA uppgick till 42,2 (34,0) MSEK, en EBITA-marginal på 9,0 (9,6) procent.
 •        Rörelseresultatet uppgick till 30,8 (25,1) MSEK, en rörelsemarginal på 6,6 (7,1) procent.
 •        Resultatet efter skatt uppgick till 21,7 (19,0) MSEK.
 •        Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,71 (0,64) SEK.
 •        Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -18,0 (-29,9) MSEK.

 •        Addnode Group har per 1 juli 2015 förvärvat Transcat PLM, en tysk mjukvaruleverantör

med en årlig nettoomsättning på 450 MSEK.

Sammanfattning av niomånadersperioden, januari – september 2015

 •        Nettoomsättningen uppgick till 1 286,4 (1 137,2) MSEK, en tillväxt med 13 procent.
 •        EBITA uppgick till 98,5 (95,6) MSEK, en EBITA-marginal på 7,7 (8,4) procent.
 •        Rörelseresultatet uppgick till 68,0 (70,0) MSEK, en rörelsemarginal på 5,3 (6,2) procent.
 •        Resultatet efter skatt uppgick till 50,0 (52,6) MSEK.
 •        Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 1,67 (1,78) SEK.
 •        Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 45,8 (55,8) MSEK

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 •        Addnode Groups dotterbolag CAD-Q tar hand om Riksbyggens digitala ritningsarkiv med 250 000 ritningar
 •        Förändring av affärsmodell påverkar dotterbolaget Cad-Q

Koncernchefens kommentar

32% tillväxt och kraftigt förbättrad EBITA
Addnode Group har en kraftig tillväxt och resultatförbättring i tredje kvartalet. Vi har genomfört förvärvet av Transcat PLM, vårt största förvärv någonsin. Tillväxten är 32 procent och vi har förbättrat EBITA med 24 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Vi satsar och bygger fortsatt upp en produktportfölj som skapar förutsättningar för en högre intjäning. Samtidigt ökar andelen återkommande intäkter för att i tredje kvartalet utgöra mer än hälften av nettoomsättningen. Trenden är tydlig. Vi skapar en stabilare och jämnare intjäningsförmåga över tiden.

Vi är ett Europaledande PLM-bolag
Vi förvärvade i juli 2015 Transcat PLM, vilket innebär att vi tar en ledande position inom den europeiska Product Lifecycle (PLM)-marknaden. Det kombinerade TechniaTranscat har efter förvärvet 400 medarbetare i åtta länder och en nettoomsättning på drygt 700 MSEK (proforma för verksamhetsåret 2014). TechniaTranscat har ett unikt kunderbjudande med Dassault Systèmes produktportfölj, ett starkt tjänsteerbjudande och en egen kompletterande programvaruportfölj för processer som design, konstruktion, simulering och produktdatahantering. De synergier och fördelar som en sammanslagning av TechniaTranscat ger kan vi redan nu se börja realiseras.

Staffan Hanstorp, VD och koncernchef

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Addnode Group AB ska offentliggöra enligt lagen och/om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 oktober 2015 kl. 08:30.

Relaterat
Dokument

Vill du veta mer? Kontakta oss.

 • Christina Rinman

  Head of Corporate Communication and Sustainability

  +46 (0) 709 711 213

  E-post