Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018

20 juli 2018, 10:30 CEST Regulatorisk

GOD TILLVÄXT OCH KRAFTIGT FÖRBÄTTRAT RESULTAT

SAMMANFATTNING AV DET ANDRA KVARTALET, APRIL – JUNI 2018

 •  Nettoomsättningen ökade till 717 (588) MSEK, en tillväxt med 22 procent.
 •  EBITA ökade till 62 (33) MSEK, en EBITA-marginal på 8,6 (5,6) procent.
 •  Rörelseresultatet ökade till 39 (15) MSEK, en rörelsemarginal på 5,4 (2,6) procent.
 •  Resultatet efter skatt ökade till 28 (8) MSEK.
 •  Resultatet per aktie efter utspädning ökade till 0,91 (0,26) SEK.
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 27 (-20) MSEK.

SAMMANFATTNING AV VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER DET ANDRA KVARTALET, APRIL – JUNI 2018

 •  Riktad nyemission om tre miljoner aktier ökar likvida medel och eget kapital med 254 MSEK.

SAMMANFATTNING AV DET FÖRSTA HALVÅRET, JANUARI – JUNI 2018

 •  Nettoomsättningen ökade till 1 454 (1 207) MSEK, en tillväxt med 20 procent.
 •  EBITA ökade till 129 (85) MSEK, en EBITA-marginal på 8,9 (7,0) procent.
 •  Rörelseresultatet ökade till 83 (50) MSEK, en rörelsemarginal på 5,7 (4,1) procent.
 •  Resultatet efter skatt ökade till 57 (34) MSEK.
 •  Resultatet per aktie efter utspädning ökade till 1,86 (1,12) SEK.
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 232 (160) MSEK.

Denna information är insiderinformation som Addnode Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges nedan, klockan 10:30 den 20 juli 2018.

Relaterat
Dokument

Vill du veta mer? Kontakta oss.

 • Christina Rinman

  Head of Corporate Communication and Sustainability

  +46 (0) 709 711 213

  E-post