Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017

21 juli 2017, 11:00 CEST

SAMMANFATTNING AV DET ANDRA KVARTALET, APRIL – JUNI 2017

 •  Nettoomsättningen ökade till 587,5 (528,4) MSEK, en tillväxt med 11 procent.
 • EBITA uppgick till 32,8 (37,0) MSEK, en EBITA-marginal på 5,6 (7,0) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 14,6 (23,3) MSEK, en rörelsemarginal på 2,5 (4,4) procent.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 8,1 (15,6) MSEK.
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,27 (0,51) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -19,1 (-28,2) MSEK.

SAMMANFATTNING AV VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER DET ANDRA KVARTALET APRIL – JUNI 2017

 • Utökad förvärvskreditfacilitet med 350 MSEK till totalt 750 MSEK.
 • Förvärv av programvarubolaget Canella.
 • Förvärv av programvarubolaget Forsler & Stjerna.
 • Johan Andersson ny VD och utökad koncernledning i Addnode Group.

SAMMANFATTNING AV DET FÖRSTA HALVÅRET, JANUARI – JUNI 2017

Nettoomsättningen ökade till 1 208,2 (1 069,2) MSEK, en tillväxt med 13 procent.

 • EBITA ökade till 86,4 (67,6) MSEK, en EBITA-marginal på 7,2 (6,3) procent.
 • Rörelseresultatet ökade till 51,4 (41,5) MSEK, en rörelsemarginal på 4,3 (3,9) procent.
 • Resultatet efter skatt ökade till 35,2 (28,3) MSEK.
 • Resultatet per aktie efter utspädning ökade till 1,16 (0,93) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 160,4 (122,0) MSEK.

Denna information är insiderinformation som Addnode Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges nedan, klockan 11.00 den 21 juli 2017.

Relaterat
Dokument

Vill du veta mer? Kontakta oss.

 • Christina Rinman

  Head of Corporate Communication and Sustainability

  +46 (0) 709 711 213

  E-post