Bokslutskommuniké,1 januari - 31 december 2017

07 februari 2018, 08:30 CET

Tillväxt och kraftigt förbättrat resultat i Q4

SAMMANFATTNING AV DET FJÄRDE KVARTALET, OKTOBER – DECEMBER 2017

 • Nettoomsättningen ökade till 777,1 (658,7) MSEK, en tillväxt med 18 procent.
 • EBITA ökade till 101,1 (63,4) MSEK, en EBITA-marginal på 13,0 (9,6) procent.
 • Rörelseresultatet ökade till 75,8 (47,6) MSEK, en rörelsemarginal på 9,8 (7,2) procent.
 • Resultatet efter skatt ökade till 53,8 (36,8) MSEK.
 • Resultatet per aktie ökade till 1,77 (1,21) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 65,4 (72,9) MSEK

SAMMANFATTNING AV VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER DET FJÄRDE KVARTALET, OKTOBER – DECEMBER 2017

 • Förvärv av programvarubolaget Apricon.
 • Förvärv av CAD och PDM-bolaget MCAD.
 • Förvärv av programvarubolaget inPORT.

SAMMANFATTNING AV TOLVMÅNADERSPERIODEN, JANUARI – DECEMBER 2017

 • Nettoomsättningen ökade till 2 519,8 (2 195,0) MSEK, en tillväxt med 15 procent.
 • EBITA ökade till 211,8 (170,6) MSEK, en EBITA-marginal på 8,4 (7,8) procent.
 • Rörelseresultatet ökade till 129,9 (113,7) MSEK, en rörelsemarginal på 5,2 (5,2) procent.
 • Resultatet efter skatt ökade till 89,6 (82,3) MSEK.
 • Resultatet per aktie ökade till 2,94 (2,71) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 147,1 (157,7) MSEK.

SAMMANFATTNING AV VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Styrelsen föreslår oförändrad utdelning med 2,25 (2,25) SEK per aktie
 • Stockholms stad väljer Addnode Groups lösning för fastighetsförvaltning 

Denna information är insiderinformation som Addnode Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges nedan, klockan 08:30 den 7 februari 2018. 

Relaterat
Dokument

Vill du veta mer? Kontakta oss.

 • Christina Rinman

  Head of Corporate Communication and Sustainability

  +46 (0) 709 711 213

  E-post