Addnode Group: Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2019

04 februari 2020, 11:30 CET Regulatorisk

SAMMANFATTNING AV DET FJÄRDE KVARTALET, OKTOBER – DECEMBER 2019

 • Nettoomsättningen ökade till 933 (840) MSEK, en tillväxt med 11 procent varav 6 procent organiskt.

Den valutajusterade organiska tillväxten uppgick till 4 procent.

 • EBITA uppgick till 100 (105) MSEK, en EBITA-marginal på 10,7 (12,5) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 73 (80) MSEK, en rörelsemarginal på 7,8 (9,5) procent.
 • Periodens resultat uppgick till 50 (67) MSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till 1,50 (2,00) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 173 (114) MSEK.
 • Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning om 2,50 SEK per aktie.
 • Avtal med B. Braun avseende PLM-lösning till 13 000 användare.
 • Avtal med Skånetrafiken med totalt värde om cirka 120 MSEK över fyra år.
 • Utökad koncernledning med Adam Nilsson, Head of M&A and Corporate Development.

 

SAMMANFATTNING AV VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Strategiskt förvärv av brittiska Excitech med 50 MGBP i nettoomsättning.
 • Förvärv av norska programvarubolaget Unizite.
 • Utökad förvärvskreditfacilitet med 250 MSEK.

 

Denna information är insiderinformation som Addnode Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av de kontaktpersoner som anges nedan, klockan 11:30 den 4 februari 2020.

Relaterat
Dokument

Vill du veta mer? Kontakta oss.

 • Christina Rinman

  Head of Corporate Communication and Sustainability

  +46 (0) 709 711 213

  E-post