Success Stories

Case från Product Lifecycle Management

Läs cases där vi hjälper kunderna med processen kring realisering av en PLM-strategi – från genomgång av affärsprocesser, problemanalys och förberedelse/utbildning av organisationen till systemimplementation, driftsättning och underhåll.

  • Bättre användarvänlighet på Honeywell med TechniaTranscat

    När Honeywell Transportation Systems, världsledande leverantör av transportsystem baserad i USA, behövde uppgradera sitt produktdatasystem, gick uppdraget till TechniaTranscat. TechniaTranscats fokus på användarvänlighet och produktivitet fällde avgörandet för Honeywell.

    Läs mer om Bättre användarvänlighet på Honeywell med TechniaTranscat