Success Stories

Addnode Group är ett internationellt bolag med Europa som hemmamarknad. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor. Koncernens verksamhet bedrivs i de tre affärsområdena - Design Management, Product Lifecycle Management och Process Management.


 
 

Case från Design Management

Design Management är en av norra Europas ledande leverantörer av verksamhetskritiska programvaror och tjänster till ingenjörer och arkitekter inom bygg- och fastighetsbranschen, infrastruktur samt tillverkande och marina industrier. I erbjudandet ingår programvaror och tjänster för 3D-simulering, analys, modellering, produktdatahantering, projekthantering och fastighetsförvaltning.

         

     

Case från Product Lifecycle Management

Product Lifecycle Management (PLM) är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster inom sin nisch. PLM-system integrerar och samlar data, processer och affärssystem genom en produkts hela livscykel – från design till återvinning. Informationen i ett PLM-system gör att företag kan optimera processer i både globala organisationer och enskilda team. Våra kunder finns inom klassiska industrier som telekom, tillverkning, fordon, bygg och anläggning, energiproduktion och medicinteknik men även inom service och retail.

         

     

Case från Process Management

Process Management är en ledande leverantör av programvaror och tjänster för dokument- och ärendehantering till offentlig sektor i Sverige och med en växande verksamhet i Norge. Vi erbjuder pålitliga och säkra IT-lösningar för myndighetsförvaltning, e-arkivering och informationshantering. Våra kunder finns inom kommunal förvaltning, myndigheter samt ett stort antal privata bolag inom energi-, verkstads-, finans- och skogsindustrin.