Success Stories

Addnode Group är ett internationellt bolag med Europa som hemmamarknad. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor. Koncernens verksamhet bedrivs i de tre affärsområdena - Design Management, Product Lifecycle Management och Process Management.


 
 

Case från Design Management

Design Management är Nordens ledande leverantör av verksamhetskritiska stödsystem till ingenjörs- och byggverksamheter. Kunderna finns inom bygg- och fastighetsbranscherna, infrastruktur, tillverkande industri och den marina industrisektorn i Norden och Storbritannien.

         

     

Case från Product Lifecycle Management

Product Lifecycle Management är en av Europas ledande leverantörer av IT-lösningar för produkt­information (PLM-system). Kunderna finns inom en rad olika branscher; från telekom, byggnads- och fordons­industri till medicin­teknisk verksamhet, kläd- och tjänsteföretag. 

         

     

Case från Process Management

Process Management levererar IT-system och tjänster till offentlig sektor som gör det möjligt att hantera stora mängder ärenden effektivt och samtidigt öka interaktionen med medborgare och kunder.