Vision och Affärsidé

Värderingar

Addnode Group vilar på ett antal grundläggande värderingar och principer som knyter samman koncernens verksamhet.

Kärnvärden
Vi bryr oss om våra kunder, ­med­arbetare, leverantörer och partners samt andra intressenter och är lång­siktiga i våra åtaganden. Vi finner innovativa lösningar för våra kunders behov. Vi skapar värde genom proaktiva ­med­arbetare som vill göra skillnad. 

Ledarskapsprinciper
Vi drivs av ett ledarskap som bygger på en positiv syn på människor, där varje individ är betrodd och respekterad. Vi tycker att ett bra och ­entusiastiskt ledarskap är av­görande för att ­utveckla våra med­arbetare, våra ­samlade ­prestationer och vårt ­finansiella ­resultat. Vi tänker på och tar ansvar för hel­heten och strävar efter att utveckla egna produkter, tjänster och lösningar i våra team, företag och geografier. Vi har en hög etisk standard och ärlighet gentemot våra kunder skapar engagemang, positiv energi och ett bra resultat.