Vision och Affärsidé

Addnode Group fokuserar på utvalda områden, processer och marknader där vi får maximal utväxling på vår insats och vårt kunnande. Våra bolag agerar självständigt under en gemensam varumärkesplattform i enlighet med koncernens strategier, kärnvärden och ledarskapsprinciper.

Addnode Group förvärvar och utvecklar bolag som levererar verksamhetskritiska IT-lösningar för specifika behov hos våra kunder. Vi är en ledande leverantör till utvalda marknader i den privata och offentliga sektorn.

Med över 4 000 kunder i 30 länder och en historia av stabil tillväxt och lönsamhet bygger vi en grupp av starka företag för att ge våra kunder, anställda och aktieägare en god utveckling och hög avkastning.

Våra affärer skapas i sexton helägda bolag. Den lokala företagskulturen och kunskapen om respektive marknad är grunden för vår framgång.