Vision och affärsidé

Entreprenörskap och förvärv driver tillväxt

Vision 
Addnode Groups vision är att vara den bästa ägaren av entreprenörsdrivna företag som erbjuder programvaror och tjänster inom nischade områden.

Affärsidé 
Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna IT-bolag som erbjuder programvaror samt tjänster inom nischade områden. Vi erbjuder produkter från globalt ledande aktörer, egna programvaror och tilläggskomponenter och ett kompletterande tjänsteutbud. 

Affärsmodell 
Addnode Group tillhandahåller programvaror och tjänster med en hög andel återkommande intäkter från support, underhåll och SaaS/Cloud. Vi tar ett långsiktigt ansvar för de IT-lösningar som vi levererar, något som skapar värde och stabilitet för våra kunder och lönsamhet för koncernen. Under 2016 uppgick de återkommande intäkterna till femtio procent av nettoomsättningen