Vision och Affärsidé

Vi gör inte allt åt alla. Vi fokuserar på utvalda områden, processer och marknader där vi bidrar till våra kunders utveckling och får maximal utväxling på vårt eget kunnande. Vi gör helt enkelt det vi är bäst på.

Addnode Group förvärvar, bygger och utvecklar bolag som levererar verksamhetskritiska IT-lösningar för specifika behov hos våra kunder.

Vi är en ledande leverantör till utvalda marknader i den privata och offentliga sektorn. 250 000 ingenjörer och produktutvecklare samt
100 000 anställda inom den offentliga sektorn är beroende av våra program och tjänster för att göra sitt jobb.

Med över 3 000 kunder i 30 länder och en historia av stabil tillväxt och lönsamhet bygger vi en grupp av starka företag för att ge våra kunder, anställda och aktieägare en god utveckling och hög avkastning.