Vi letar förvärv

Förvärvsdriven tillväxt är en viktig del av Addnode Groups strategi och vi har gjort ett fyrtiotal förvärv sedan koncernen bildades. Bolag och entreprenörer som väljer att bli en del av Addnode Group kommer till en koncern där de blir en del av vår kärnverksamhet. Vi förvärvar entreprenörsdrivna företag som står nära våra kunder och känner våra marknader. Hos Addnode Group fortsätter entreprenörer att utvecklas i en koncern med stort verksamhetskunnande och finansiell stabilitet.

Vi tittar ständigt på bolag som:

  • Kompletterar eller stärker vår befintliga programvara eller tjänsteerbjudande.
  • Stärker eller utvidgar vår geografiska närvaro, alternativt ger tillgång till en ny kundmarknad.
  • Har kompetenta medarbetare som står för både innovation och genomförande.
  • Har teknologi som vidareutvecklar vårt erbjudande.

Vad händer vid ett förvärv? 

  • Vi delar med oss av vår kunskap och våra kontakter med ett stort engagemang.
  • Vi erbjuder verksamhetskompetens och finansiella styrka som ger entreprenörer möjlighet att utnyttja sin potential och genomföra satsningar som tidigare inte varit möjliga. Det är en viktig framgångsfaktor att de medarbetare och chefer, som kommer in genom våra förvärv, stannar kvar och utvecklas tillsammans med oss.

 

Förvärvshistorik

Förvärshistorik

Vill du diskutera förvärv?

Adam Nilsson är ansvarig för Addnode Groups förvärv. Ring eller maila om du tror att din verksamhet kan växa som en del av Addnode Group.


Adam Nilsson

Addnode Group AB
+46 (0)70 219 71 61
Maila Adam Nilsson