Koncernledning

Johan Andersson

Johan Andersson
VD och koncernchef

Född: 1974. 
Utbildning och erfarenhet: Ekonomie magister examen, Uppsala Universitet. Executive Management Program, IFL/Handelshögskolan. Verksam i koncernen sedan 2006 som IR- och M&A-ansvarig samt som CFO. Tidigare erfarenhet som rådgivare på Investment Bank för techbolag vid förvärv och börsintroduktioner.
Pågående uppdrag utanför koncernen: Styrelseordförande i Teknik i Media Datacenter Stockholm AB. 
Aktieinnehav i Addnode Group: 57 778 B-aktier och köpoptioner avseende 60 000 B-aktier.


Rolf Kjearnsli

Rolf Kjærnsli
Divisionschef Design Management

Född: 1958. 
Utbildning och erfarenhet: Civilingenjör, Norges Tekniske Høgskole. Verksam i koncernen sedan 2005 och har över 30 års erfarenhet som utvecklingschef och vd inom IT-branschen.
Pågående uppdrag utanför koncernen: Styrelseledamot i WK Entreprenør AS.
Aktieinnehav i Addnode Group: 79 498 B-aktier via bolag och köpoptioner avseende 40 000 B-aktier.

Jonas Gejer

Jonas Gejer 
Divisionschef Product Lifecycle Management.

Född: 1963. 
Utbildning och erfarenhet: Gymnasieingenjör och Marknadsekonom IHM Business School. 30 års erfarenhet av produktutveckling och relaterade digitala verktyg som PLM, Simulering och CAD. En av tre grundare till bolaget Technia 1994 som Addnode Group förvärvade 2004.
Pågående uppdrag utanför koncernen: Inga uppdrag utanför koncernen
Aktieinnehav i Addnode Group: Jonas Gejer äger via bolag 50 procent av bolaget Aretro Capital Group AB som innehar 625 332 A-aktier och 1 654 624 B-aktier. Dessutom äger Jonas privat 3 973 B-aktier.

Andreas Wikholm

Andreas Wikholm 
Divisionschef Process Management.

Född: 1974
Utbildning och erfarenhet: Examen i Folkhälsovetenskap från Karolinska Institutet. Flertalet vidareutbildningar inom företagsledning, ekonomi och affärsutveckling. Verksam i koncernen sedan 2015 och 20 års erfarenhet från IT-branschen i roller som divisionschef, vd och andra ledande befattningar.
Pågående uppdrag utanför koncernen: Inga uppdrag utanför koncernen.
Aktieinnehav i Addnode Group: 20 000 B-aktier och köpoptioner avseende 40 000 B-aktier.

Helena Nathorst

Helena Nathhorst 
CFO på Addnode Group AB

Född: 1967
Utbildning och erfarenhet: Civilekonom Uppsala universitet. Verksam i koncernen sedan 2017. Tidigare erfarenheter som transaktionsrådgivare i samband med företagsförvärv, revisor, CFO inom media och Telecom samt från bankverksamhet.
Pågående uppdrag utanför koncernen: Inga uppdrag utanför koncernen
Aktieinnehav i Addnode Group: Inget innehav.