Bolagsstyrning

Addnode Group tillämpar svensk aktiebolagslag samt de regler och rekommendationer som följer av bolagets notering på Stockholmsbörsen, inklusive god sed på aktiemarknaden. 

Sedan den 1 juli 2008 gäller att samtliga bolag noterade på Nasdaq Stockholm, oavsett marknadsvärde, skall tillämpa svensk kod för bolagsstyrning.

För mer information om Addnode Groups bolagsstyrning hänvisas till Bolagsstyrningsrapporten.