Addnode Group i korthet

Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar framtidens IT-bolag. Vi är en av de största leverantörerna av verksamhetskritiska stödsystem till design- och ingenjörsverksamheter i Norden, Tyskland och Storbritannien. Addnode Group är också en ledande leverantör av IT-lösningar till den offentliga sektorn i Sverige.

Addnode Group erbjuder IT-lösningar till utvalda ­marknader inom både privat och offentlig sektor. Vi är marknadsledande i Norden, Tyskland och Storbritannien inom IT-lösningar för design, projektering och livs­cykelhantering av produkter och anläggningar. Addnode Group har också ett starkt ­erbjudande till främst offentlig sektor i Sverige och Norge inom ärende­hantering, e-tjänster, förvaltningssystem och webblösningar.

Addnode Groups intäkter kommer i allt större utsträckning från affärer där kunderna kontinuerligt abonnerar på en tjänst istället för att köpa ett system. Det ger ökade återkommande intäkter från support- och underhållsavtal samt SaaS-lösningar där kunden betalar per användare.

En viktig del i Addnode Groups strategi är att förvärva och utveckla entreprenörsdrivna IT-bolag. Sedan ­koncernen bildades har vi genomfört drygt 30 förvärv som ­kompletterar och stärker befintliga verksamheter. Förvärven tillför värden i erbjudande, marknad, kompetens och/eller teknik. Vår strategi ­kombinerar en decentraliserad beslutsstruktur i de ­förvärvade företagen med Addnode Groups finansiella stabilitet och verksamhetskunnande.

Vi är 1 200 medarbetare i Sverige, Tyskland, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Slovakien, USA, Österrike, Serbien och Indien. 2015 uppgick nettoomsättningen till 1 900 SEK. Vi har ambitiösa finansiella mål. Rörelsemarginalen ska nå 10 procent (EBITA) och den årliga nettoomsättningstillväxten ska vara minst 10 procent. 2015 hade vi en nettoomsättningstillväxt på 19 procent och nådde en EBITA-marginal på 8,8 ­procent. För verksamhetsåret 2015 har styrelsen föreslagit en oförändrad utdelning om 2,25 SEK per aktie. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.