Addnode Group i korthet

Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och tjänster till marknader där vi har eller kan ta en ledande position. 2015 hade vi en tillväxt på 19 procent och en nettoomsättning på 1 901 MSEK.

Två huvudaffärer

 • Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation.

 • Ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor.

Entreprenörskap 

 • Vi präglas av entreprenörskap med korta beslutsvägar där affärskritiska beslut tas så nära kund och slutanvändare som möjligt. 
 • Koncernens dotterbolag agerar självständigt under en gemensam varumärkesplattform som innefattar strategi, kärnvärden och ledarskapsprinciper. 

Förvärv

Vi förvärvar bolag som uppfyller något av våra fyra kriterier:

 • Komplettering av befintlig programvara eller tjänst.
 • Teknik som stärker eller vidareutvecklar vårt befintliga erbjudande. 
 • Expansion till en ny geografisk närvaro eller ett förvärv som ger tillgång till en ny kundmarknad.
 • Kompetenta medarbetare som står för innovation och exekvering.

 

Återkommande intäkter

 • Återkommande intäkter utgörs av support- och underhållsavtal samt SaaS-lösningar.
 • 2015 uppgick de återkommande intäkterna till 49 % av nettoomsättningen. 
 • Vi tar ett långsiktigt ansvar för de programvaror och tjänster vi levererar. Det ger värde och stabilitet för våra kunder och skapar en lönsam koncern, även under perioder med svagare konjuktur.