Kort om Addnode Group

Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och tjänster till marknader där vi har eller kan ta en ledande position.

Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokumentoch ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig förvaltning. 2016 växte vi med 15 procent och nettoomsättningen uppgick till 2 195 MSEK.

 

Addnode Group