Addnode Group i korthet

Addnode Group är marknadsledande i Norden inom IT-lösningar för design, konstruktion och produktlivscykelhantering. Vi har även en stark marknadsposition i Sverige inom ärendehanteringssystem till offentlig sektor, kommunaltekniska system, geografiska informationssystem samt ett starkt erbjudande inom webbområdet.

Koncernen grundades 2003 och Addnode Groups B-aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic Small Cap. Med över 950 medarbetare och 3 000 kunder bygger vi vidare på vår starka grupp av innovativa IT-bolag.

Addnode Group beslutade 2012 att visuellt visa att vi är en koncern med entreprenörsdrivna IT-bolag. Med detta antog vi en ny företagsidentitet som representerar oss mer tydligt och slagkraftigt. Syftet med vår omprofilering är att länka ihop koncernens bolag visuellt och samtidigt behålla den decentraliserade strukturen som bidrar till entreprenörsanda. Vi vill lyfta fram att alltmer samarbete sker inom koncernen och att vår sammanlagda kompetens skapar starka erbjudanden för våra kunder.

Verksamheten är organiserad i fyra affärsområden och bedrivs under totalt 15 varumärken. 

2013 uppgick nettoomsättningen till 1444 MSEK och EBITA uppgick till 111 MSEK.