Addnode Group i korthet

Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar framtidens IT-bolag. Vi är en av de största leverantörerna av verksamhetskritiska stödsystem till design- och ingenjörsverksamheter i Norden och under 2014 har ­vi etablerat oss i Storbritannien. Addnode Group är också en ledande leverantör av IT-lösningar till den offentliga sektorn i Sverige.

Addnode Group erbjuder IT-lösningar till utvalda ­marknader inom både privat och offentlig sektor. Vi är marknadsledande i Norden inom IT-lösningar för design, projektering och livs­cykelhantering av produkter och anläggningar. I och med förvärvet av Symetri under 2014 har vi etablerat oss i Storbritannien. Addnode Group har också ett starkt ­erbjudande till främst offentlig sektor inom ärende­hantering, e-tjänster, förvaltningssystem och webblösningar.

En viktig del i Addnode Groups strategi är att förvärva och utveckla entreprenörsdrivna IT-bolag. Sedan ­koncernen bildades har vi genomfört drygt 30 förvärv som ­kompletterar och stärker befintliga verksamheter. Förvärven tillför värden i erbjudande, marknad, kompetens och/eller teknik. Strategin ­kombinerar en decentraliserad beslutsstruktur i de ­förvärvade företagen med Addnode Groups finansiella stabilitet och verksamhetskunnande.

Addnode Groups intäkter kommer i allt större utsträckning från affärer där kunderna kontinuerligt abonnerar på en tjänst istället för att köpa ett system. Det ger ökade återkommande intäkter från support- och underhållsavtal samt SaaS-lösningar där kunden betalar per användare.

Vi är 1 150 medarbetare i Danmark, Finland, Indien, Norge, Serbien, Slovakien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, USA och Österrike. 2014 uppgick nettoomsättningen till 1 599 MSEK. Vi har ambitiösa finansiella mål. Rörelsemarginalen ska nå 10 procent (EBITA) och den årliga nettoomsättningstillväxten ska vara minst 10 procent. 2014 hade vi en nettoomsättningstillväxt på 11 procent och nådde en EBITA-marginal på 9,9 ­procent. För verksamhetsåret 2014 har styrelsen föreslagit en ­utdelning med 2,25 SEK per aktie. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.