Addnode Group i korthet

Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar IT-bolag. Våra lösningar är centrala för våra kunders framgång. Vi är störst på den nordiska marknaden för design-, projekt- och produktinformationslösningar och vi är en ledande aktör på den svenska marknaden för dokument- och ärendehantering, e-arkiv, geografiska IT–system och webblösningar.

Addnode Group erbjuder verksamhetskritiska IT-lösningar till utvalda marknader inom både privat och offentlig sektor. Vi är marknadsledande i Norden inom IT-lösningar för design, projektering och livscykelhantering av produkter och anläggningar, och vi har ett starkt erbjudande till främst offentlig sektor inom ärendehantering, e-tjänster, förvaltningssystem och webblösningar.

Vi är 950 medarbetare. 2014 nådde vår nettoomsättning 1 599 miljoner kronor. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordic Small cap.

Vi går till marknaden via ett femtontal helägda bolag. Den lokala företagskulturen och kunskapen om marknaden är grunden för vår framgång. Våra bolag ger oss tillräcklig kritisk massa för att utveckla de enskilda affärerna samtidigt som de enskilda bolagen kan växa inom ramen för en stabil och lönsam koncern.

Utveckling och förvärv av entreprenörsdrivna IT-bolag är en viktig del av vår tillväxtstrategi. Sedan 2003 har vi genomfört drygt 30 förvärv som alla kompletterar och stärker våra erbjudanden. Våra bolag karaktäriseras av beprövade affärsmodeller, kompetenta medarbetare, återkommande intäkter, ledande marknadspositioner och, viktigast av allt, ett starkt entreprenörskap.

Vi har satt tuffa mål för vår verksamhet: En rörelsemarginal på tio procent (EBITA) och en årlig nettotillväxt på minst 10 procent. 2014 hade vi en nettoomsättningstillväxt på 11 procent och nådde en EBITA-marginal på 9,9 procent. För verksamhetsåret 2014 har styrelsen, med hänsyn till det starka kassaflödet, föreslagit en oförändrad utdelning med 2,25 SEK per aktie.