Pressmeddelanden

Statens musikverk väljer e-tjänster från Addnodebolaget Ida Infront

2012-06-25 Pressmeddelanden

Addnodebolaget Ida Infront har fått en order från Statens musikverk för verksamhetsstödjande tjänster inom bland annat dokument- och ärendehantering samt e-arkiv med ett ordervärde på cirka 1,7 MSEK.


De nya e-tjänsterna ger Statens musikverk tillgång till ett modernt system med effektiva verktyg för diarieföring och ärendehantering. Införandet kommer att ske från och med hösten 2012 och kommer bland annat att ge myndigheten möjlighet att effektivisera hantering av bidragsansökningar, såväl vid ansökningstillfället som efterföljande hantering och arkivering. På sikt ska delar av diariet kunna exporteras till Musikverkets webbplats.

- Vi är glada över att Statens musikverk valt våra e-tjänster för dokument- och ärendehantering samt e-arkiv, säger Stefan Jonegård, VD på Ida Infront. Detta är ytterligare ett viktigt steg på vår väg att bli Sveriges ledande leverantör inom e-tjänster till svenska myndigheter. Vi vann den här upphandlingen eftersom vi hade höga funktionspoäng i utvärderingen och ett konkurrenskraftigt pris. Vi var dessutom den enda leverantören som kunde visa på liknande referensuppdrag.

Statens musikverk ska dokumentera, bevara, främja, bygga kunskap om och tillgängliggöra teaterns, dansens och musikens kulturarv. Vid myndigheten bedrivs arkiv-, biblioteks- och museiverksamhet. Till Statens musikverk hör också ett konstnärligt råd med uppdrag att dela ut bidrag till samarbetsprojekt inom musiklivet.

De nya e-tjänsterna baseras på Ida Infronts produktfamilj iipax som innehåller funktioner för säker informationsöverföring, kvalificerade e-tjänster, dokument-och ärendehantering samt elektronisk långtidsarkivering. Produkten finns hos ett flertal myndigheter och privata bolag. iipax är en standardprodukt som utvecklas och underhålls av Ida Infront.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Jonegård, VD Ida Infront AB
Tel: +46 709 890 025, e-mail: stefan.jonegard@idainfront.se

Staffan Hanstorp, VD och koncernchef, Addnode AB.
Tel: +46 733 772 430, e-mail: staffan.hanstorp@addnode.com

Johan Andersson, Chef affärsutveckling och information, Addnode AB.
Tel: +46 704 205 831, e-mail: johan.andersson@addnode.comOm Addnode
Addnode-koncernen erbjuder affärskritiska IT-lösningar som realiserar affärsmöjligheter och effektiviserar verksamheter. Vi är 800+ anställda i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Serbien och USA.
- Vi är den största leverantören av IT-lösningar för design, konstruktion och produktlivscykelhantering till den nordiska marknaden.
- Vi är den största leverantören i Sverige av geografiska informationssystem (GIS) och systemstöd till tekniska förvaltningar i kommuner.
- Vi är en ledande leverantör i Sverige av ärendehanteringssystem till den offentliga sektorn.
- Vi har en ledande position i Sverige som leverantör av branschövergripande webbtjänster.

Med över 3000 kunder som använder våra lösningar i fler än 60 länder och en meritlista av god tillväxt, fortsätter vi att bygga en stark och omfattande portfölj av högpresterande IT-lösningar.
2011 uppgick nettoomsättningen till 1300 MSEK. Addnodes B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordic Small cap. Mer information om Addnode finns på www.addnode.com.