Pressmeddelanden

Justering i kalendarium gällande publicering av delårsrapport 1 januari - 30 juni 2012

2012-05-04 Pressmeddelanden


Addnode meddelar ändring i kalendarium gällande tidigare kommunicerat publiceringsdatum av delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2012. Publiceringen sker 19 juli 2012 oavsett tidigare kommunicerat datum.

För mer information kontakta:
Johan Andersson, Chef affärsutveckling och information, Addnode AB.
Tel: +46 704 205 831, e-mail: johan.andersson@addnode.com

Om Addnode
Addnode-koncernen erbjuder affärskritiska IT-lösningar som realiserar affärsmöjligheter och effektiviserar verksamheter. Vi är 800+ anställda i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Serbien och USA.
- Vi är den största leverantören av IT-lösningar för design, konstruktion och produktlivscykelhantering till den nordiska marknaden.
- Vi är den största leverantören i Sverige av geografiska informationssystem (GIS) och systemstöd till tekniska förvaltningar i kommuner.
- Vi är en ledande leverantör i Sverige av ärendehanteringssystem till den offentliga sektorn.
- Vi har en ledande position i Sverige som leverantör av branschövergripande webbtjänster.

Med över 3000 kunder som använder våra lösningar i fler än 60 länder och en meritlista av god tillväxt, fortsätter vi att bygga en stark och omfattande portfölj av högpresterande IT-lösningar.
2011 uppgick nettoomsättningen till 1300 MSEK. Addnodes B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordic Small cap. Mer information om Addnode finns på www.addnode.com.