Pressmeddelanden

Addnode har slutfört förvärvet av Cad Teknikk

2012-05-10 Pressmeddelanden

Som tidigare offentliggjorts träffade Addnode Group AB den 12 april 2012 avtal om att förvärva Cad Teknikk. Addnode har idag, efter godkännande från Konkurrensverket i Norge, fullföljt förvärvet.


Förvärvet av Cad Teknikk stärker Addnodebolaget Cad-Q:s position på den norska marknaden och befäster Addnodes position som Nordens ledande leverantör av IT-system för design och utveckling.

Cad Teknikk omsatte 2011 cirka 40 MSEK med god lönsamhet och har 11 medarbetare. Den förvärvade verksamheten kommer att integreras med Cad-Q:s verksamhet i Norge som efter sammanslagningen kommer att ha en omsättning på cirka 175 MSEK och fler än 50 medarbetare.

Både Cad-Q och Cad Teknikk baserar sina lösningar på Autodeskteknologi och har under åren haft en bra dialog och samarbete i flera projekt med tydliga resultat. Kundbasen, särskilt inom olja & gas och offshoreindustrin, har vuxit snabbt de senaste åren. Som ett resultat av denna marknadstillväxt har efterfrågan på leverantörer med bredare kompetens ökat. Detta är det främsta motivet för båda parter att gå samman.

"Vi är mycket nöjda med att Cad Teknikk och deras kompetenta medarbetare blir en del i bygget av en ännu starkare kunskapsbaserad organisation. Deras starka ställning i västra Norge innebär att vi blir mer närvarande i en av Norges mest spännande regioner och det ger ökad möjlighet att bidra till våra kunders fortsatta tillväxt. Cad Teknikk har också med sig teknik och produkter som kommer att vara tillgängliga för alla våra kunder i Norden", säger Rolf Kjaernsli, VD för Cad-Q och chef för Addnodes affärsområde Design Management.

Detta är information som Addnode Group AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades för offentliggörande den 10 maj 2012 kl 15.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Andersson, Chef affärsutveckling och information, Addnode Group AB.
Tel: +46 704 205 831, e-mail: johan.andersson@addnode.com

Om Addnode
Addnode-koncernen erbjuder affärskritiska IT-lösningar som realiserar affärsmöjligheter och effektiviserar verksamheter. Vi är 800+ anställda i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Serbien och USA.
- Vi är den största leverantören av IT-lösningar för design, konstruktion och produktlivscykelhantering till den nordiska marknaden.
- Vi är den största leverantören i Sverige av geografiska informationssystem (GIS) och systemstöd till tekniska förvaltningar i kommuner.
- Vi är en ledande leverantör i Sverige av ärendehanteringssystem till den offentliga sektorn.
- Vi har en ledande position i Sverige som leverantör av branschövergripande webbtjänster.

Med över 3000 kunder som använder våra lösningar i fler än 60 länder och en meritlista av god tillväxt, fortsätter vi att bygga en stark och omfattande portfölj av högpresterande IT-lösningar.
2011 uppgick nettoomsättningen till 1300 MSEK. Addnodes B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordic Small cap. Mer information om Addnode finns på www.addnode.com.