Pressmeddelanden

Addnode Group förvärvar Spatial Technologys verksamhet

2012-09-18 Pressmeddelanden

Addnode Group är idag ett av Sveriges största bolag inom geografiska informationslösningar (GIS). Spatial Technology AB (”Spatial Technology”) tillhandahåller GIS-lösningar och har framgångsrikt utvecklat en egen integrationsplattform för geografisk information. Förvärvet stärker koncernens erbjudande inom området GIS och spatiala informationssystem.

Den förvärvade verksamheten med kontor i Göteborg och Stockholm omsätter idag knappt 10 MSEK och har kunder i både offentlig och privat sektor. Spatial Technology utvecklar och säljer produktfamiljen “Independent Spatial Management (ISM)”. ISM integrerar data mellan spatiala databaser och alla ledande GIS/CAD-leverantörer med kompatibilitet mellan data, metadata, användare, design kartografi och applikationer.

Spatial Technology är sedan tidigare en samarbetspartner till flera av Addnode Groups bolag, däribland Cartesia, Tekis och Cad-Q.

”Addnode Group är ett av Sveriges större bolag inom GIS. Förvärvet av Spatial Technology understryker vår strävan att ta ett ansvar för den geospatiala marknadens utveckling", säger Staffan Hanstorp, koncernchef och VD för Addnode Group AB.

Spatial Technology kommer att integreras i Addnode Groups dotterbolag Cartesia.

”Förvärvet ökar kundnyttan i våra nuvarande erbjudanden och stärker vår förmåga att möta kundernas växande behov. Med ISM i kombination med Cartesias koncept Solen får vi ett mer komplett erbjudande med spatiala databaslösningar och en kraftfull dataintegration. Vi har idag en stark marknadsnärvaro och detta visar vår tydliga intention att vara våra kunders GIS-partner”, säger Lennart Nilsson, VD för Cartesia.

”Detta ger oss möjligheten att arbeta vidare och bli ännu bättre på det vi är bäst på idag - att jobba med våra kunder i genomförandet, utveckling och fortsatt förbättring av verksamheten med hjälp av GIS”, säger Thomas Olsson, grundare av Spatial Technology, som efter förvärvet kommer att fortsätta sitt arbete på Cartesia.

Förvärvet är villkorat och genomförs som ett så kallat inkråmsförvärv. Addnode Group kommer att konsolidera verksamheten från och med 1 oktober 2012. Parterna har beslutat att inte avslöja några detaljer om transaktionen

 

Om Addnode Group

Addnode Group-koncernen erbjuder affärskritiska IT-lösningar som realiserar affärsmöjligheter och effektiviserar verksamheter. Vi är 800+ anställda i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Serbien och USA.

• Vi är den största leverantören av IT-lösningar för design, konstruktion och produktlivscykelhantering till den nordiska marknaden.

• Vi är den största leverantören i Sverige av geografiska informationssystem (GIS) och systemstöd till tekniska förvaltningar i kommuner.

• Vi är en ledande leverantör i Sverige av ärendehanteringssystem till den offentliga sektorn.

• Vi har en ledande position i Sverige som leverantör av branschövergripande webbtjänster.

Med över 3000 kunder som använder våra lösningar i fler än 60 länder och en meritlista av god tillväxt, fortsätter vi att bygga en stark och omfattande portfölj av högpresterande IT-lösningar.

2011 uppgick nettoomsättningen till 1300 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordic Small cap. Mer information om Addnode Group finns på www.addnodegroup.com.